Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Indledning.
Formålet med nærværende regelsæt er at skabe en fælles overordnet ramme for samværet på Odinskolen.
Vi skal behandle hinanden med respekt.
Alle regler hverken kan eller skal skrives ned. Mange situationer kalder på dialog og indsigt, for at træffe den rigtige beslutning. Det er derfor intentionen at holde ordensreglerne så overordnede som mulig.

Ordensregler.
• Skolen er èt stort læringsrum, vi giver hinanden plads og afstemmer vores adfærd.
• Der skal være et respektfuldt sprog mellem børn og voksne såvel som børnene indbyrdes.
• Vi forventer en acceptabel adfærd og derfor accepterer vi ikke slåskampe eller krænkende adfærd.
• Vi har et fælles ansvar for stemningen i klassen.
• Mobiltelefoner benyttes ikke i skoletiden, heller ikke i frikvartererne. Efter aftale med lærer eller pædagog kan de benyttes i undervisningssammenhæng.
• Døre og vinduer til klassen/faglokalet låses, når den sidste går.
• Pauser i undervisningstiden, skal foregå, så det ikke generer de klasser, der har undervisning.
• Rygning på matriklen er forbudt. Elever må ikke ryge i skoletiden. Forældrene kontaktes af klasselærere, hvis en elev ikke overholder dette.
• Cykler og el -løbehjul skal opbevares i cykelstativet på eget ansvar.
• Lærerne/pædagogerne har tilsyn med eleverne i klassen fra 7:50.
Specielt for indendørs færden.
• Den ansvarlige medarbejder sikrer at elever kommer godt til og fra faglokaler.
• Det er de voksnes ansvar at sikre, at lokaler efterlades opryddede.
• Fællesarealer, lang gang m.v. må benyttes til undervisning, med respekt for andre brugere.
• Hallen kan bookes efter behov til aktiviteter i pauserne af 6.-9. årg. Der skal være tilsyn
• Eleverne skal benytte havedøren, når de møder og når de har fri.
• Eleverne må ikke forlade skolens matrikel i pauserne.
Fordeling af områder til brainbreaks:
Forhallen/området foran A-fløjen: Ungemiljøet 6.-9. årg.
Området foran madkundskab/den nye bod: Børnemiljøet 0.-5. årg.

Mad
• Madpakken er forældrenes ansvar. Vi støtter forældrene i at lave sunde madpakker.
Der kan købes/bestilles mad online tirsdag, onsdag, torsdag og fredag på skolemad.nu
• Mad spises i klasserne hvor der er tilsyn – ikke i fællesområderne.
• Der drikkes til hverdag kun mælk og vand
• Slik, chips, sodavand o.l. må kun medbringes i forbindelse med festdage i klassen.
• Tyggegummi er forbudt
Specielt for udendørs færden.
Alle elever i børnemiljøet og 6. årg. er som udgangspunkt ude i frikvartererne. En klasses lærer kan lave individuelle aftaler, men har så opsynet med eleverne.
Legepladsen er delt ind som følger:
Gård nede: Alle
Østområdet + ved SFO: 0. – 3. klasse
Grønnegård mellem B og C: 1. – 5. klasse
Grønnegård mellem A og B: 6. – 9. klasse
Indhegnede boldbaner: 2. – 5. klasse:
Nye multibaner: 6. – 9. klasse
Ovenstående betyder ikke, at eleverne på ingen måde må krydse de forskellige områder. Men som en retningslinje for, hvor de hovedsageligt må opholde sig.

Sne.
Der må ikke kastes med sne i pauserne. Der kan afholdes sneboldkampe efter aftale med klassens lærere/pædagoger, og med tilsyn af lærere/pædagoger.