Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk Læringscenter (PLC)

PLC har til formål at formidle viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Med bekendtgørelsen har det pædagogiske læringscenter i dag fået en endnu mere central rolle.

PLC skal understøtte børn og unges læring og trivsel, herunder blandt andet støtte det pædagogiske personale i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og andre pædagogiske aktiviteter.

Det er også gennem PLC ny forskningsmæssig viden og nye digitale muligheder gøres tilgængelige og sættes i spil

Hele arbejdet i og omkring PLC skal tage sit afsæt i de politiske målsætninger med fokus på børn og unge, deres alsidige udvikling og dannelse, lyst til læring og livsduelighed.

For Odinskolen er der 3 udviklingsmål (udviklingsområder), som PLC arbejder med:

  • Socialpædagogisk indsats
  • Fagligt løft i dansk og matematik via 2-lærerordning
  • Hyppige læringssamtaler

Derudover bliver Verdens bedste robotskole også en del af PLC’s arbejde. 

På Odinskolens PLC er alle skolens vejledere, tovholdere samt læringscentermedarbejdere en del af det samlede PLC-team.