Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobiltelefonpolitik

Odinskolens mobiltelefonpolitik 

Formål:

  • At undgå mobiltelefonen er en forstyrrende faktor i undervisningen
  • At sikre frikvartererne anvendes til leg, bevægelse, læring og social kontakt ansigt til ansigt
  • At undgå digital mobning og chikane
     

Skolen anbefaler, at eleverne ikke tager mobiltelefon med i skole.

Vores erfaring er, at mobiltelefonen alt for ofte anvendes til ting der ikke har relevans for undervisningen. De mange forskellige forstyrrelser og input mobiltelefonen giver, fylder elevernes arbejdshukommelse op, og det gør det svært for eleverne at koncentrere sig og lære samtidig.

Eleverne går i skole for at udvikle deres faglige og sociale kompetencer. Det gør man bedst i fællesskab med andre, og hvor der er gode muligheder for fordybelse og koncentration.

Skolens kontor er bemandet i skolens åbningstid, det er derfor altid muligt for forældre eller andre at give vigtige beskeder til elever på skolen. Elever, der har behov for at kontakte hjemmet med vigtige beskeder kan, efter aftale med læreren, låne telefonen på skolens kontor.

Hvis der er elever der, på trods af ovenstående anbefaling, har mobiltelefon med i skole, så gælder følgende regler:

Mobiltelefonen samles ind om morgenen, låses inde i et skab i klassen, og udleveres når eleven har fri.

Undtaget herfra er elever i 6. - 9. kl., der skal anvende mobiltelefonen til betaling i skoleboden. De kan få den udleveret i 12-pausen.

Hvis mobiltelefonen skal anvendes i forbindelse med undervisningen, så får eleverne besked om det senest dagen før.

På lejrskoler/skolerejser, ekskursioner, undervisning udenfor skolens matrikel anvendes mobiltelefonen efter aftale med klassens lærere.

Overtrædelse af reglerne for brug af mobiltelefon medfører inddragelse af elevens mobiltelefon.

 

Drøftet i MED 23-01-2019

Besluttet af Skolebestyrelsen 24-01-2019